Meny

Elevhälsan främjar

Elevhälsa arbetar för att främja hälsa hos alla barn men har fokus på barn som har behov av stöd och extra hjälp i sitt lärande.

Foto Helena Blom

Elevhälsan förebygger

Elevhälsan förebygger genom att bidra till att skapa miljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa.

Elevhälsan arbetar också för att stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål och elevhälsan har därför ett särskilt ansvar för att undanröja hinder för varje enskild elevs lärande och utveckling.

Foto: Helena Blom

Elevhälsa i Säter

Elevhälsa ska främja hälsa hos alla elever men ha fokus på elever som är i behov av stöd och hjälp för sitt lärande. Arbetet med elevhälsa ska så långt som möjligt vara förebyggande och hälsofrämjande och utgå från en analys av risk- och skyddsfaktorer.

Vår vision

 • Ökad medvetenhet hos alla vuxna runt barn/elever i behov av särskilt stöd.
 • Att varje barn/elev möts av ett förhållningssätt som gör att de utvecklar tillit till den egna förmågan.
 • Att varje barn/elev får möjlighet att växa och utvecklas utifrån sina egna förutsättningar i sin egen miljö.
 • En förskole-/skolmiljö med ett arbetsklimat som möjliggör för varje barn/elev att delta i verk-samheten och nå uppställda mål så som de uttrycks i skollag, läro- och kursplaner

Läs mera om Elevhälsan i Säteröppnas i nytt fönster

 • Lokal arbetsplan 2015


  2015-05-20 11.50

  Ny finns den nya arbestplanen för 2015 under fliken allmän information
  Läs mer
 • Elevhälsans systematiska kvalitetsarbete


  2013-10-21 16.13

  Ta del av Elevhälsans dokumentation av kvalitetsarbetet
  Läs mer
 • Elevhälsan i Säter får godkänt av Skolinspektionen!


  2012-05-14 14.29

  Skolinspektionen har granskat Elevhälsan i 1000 av landets skolor
  Läs mer
Sidan uppdaterad 2016-02-22 av Per Wikström

Kontakt


Chef elevhälsa
Anette Westrin
Tel: 0225-55 251

Skolassistent
Marie Lissdaniels-Helen
Tel: 0225- 55 246

Skicka e-post


Besöksadress
Nya sjukhusvägen 4
783 32 Säter


Säters kommun
Rådhuset
783 27 Säter
Tel: 0225-55 000